Reisadvies

/Reisadvies

Reisadviezen voor Oekraïne van de dokter

Wat betreft de vaccinatie wordt het volgende aangeraden:

Hepatitis A is de ouderwetse geelzucht van vroeger. Je kunt er behoorlijk ziek van zijn. In Nederland is de ziekte tegenwoordig een zeldzaamheid en veel oudere mensen hebben deze vorm van hepatitis als kind nog in Nederland doorgemaakt en hoeven dus niet gevaccineerd. Vaccinatie beschermt langere tijd (waarschijnlijk langer dan 10 jaar).

Ook een DTP vaccinatie wordt aanbevolen voor iedereen van 19 jaar en ouder. Ook deze geeft weer 10 jaar bescherming. Kinderen van 9 krijgen deze vaccinatie ook in Nederland waardoor ze tot 19 jaar beschermd zijn.

Bovenstaande vaccinaties worden voor zeer veel landen aanbevolen. Reislustige jongeren zullen er zeker profijt van hebben omdat ze de vaccinatie waarschijnlijk anders toch een andere keer nog moeten halen voor een reis. Veel zorgverzekeringen vergoeden (een gedeelte van) het reisadvies bijvoorbeeld in een aanvullende polis. Goed om nog even je polisvoorwaarden te checken.

Naar aanleiding van vragen en opmerkingen over tuberculose dat in zigeunerkampen heerst. Er is geen noodzaak om te vaccineren voor een verblijf korter dan 6 maanden.

Voor mazelen is er een nieuw advies maar dat geldt overigens alleen voor reizigers die niet volgens het rijksvaccinatie programma zijn ingeënt (vanaf 1975) en die het als kind niet zeker hebben doorgemaakt.

Op internet is een betrouwbare website te vinden van de travelclinic van het havenziekenhuis. Hier kan je per land bekijken wat er nodig is. Uiteraard blijft advies op maat belangrijk voor iedereen, afhankelijk van hun medische voorgeschiedenis.  Het risico op rabiës is groot in de Oekraïne. Een vaccinatie wordt nadrukkelijk aanbevolen, indien het lastig is om op tijd immunoglobuline te krijgen (bijvoorbeeld geen ziekenhuis dichtbij of een wandeltocht waarbij het een poos duurt voordat je in de bewoonde wereld bent), of indien het risico op een beet erg groot is (werken met dieren etc.) Het blijft voor iedereen van belang geen honden en andere dieren te aaien of te laten likken aan je handen. Verder moet je oppassen voor tekenencefalitis. Adviezen hierover zijn voldoende beschermende kleding tegen teken en bij een tekenbeet je tot de plaatselijke dokter wenden.

Het blijft belangrijk dat iedereen contact opneemt met GGD of een huisarts met reizigersvaccinatie aantekening.

Het is onmogelijk een algemeen advies voor iedereen te geven ivm de persoonlijke situatie en gezondheid.  Ook verandert de situatie soms door uitbraken van ziektes.

Belangrijk is dat de jongeren zich op tijd melden voor de vaccinaties bij een erkende instantie (GGD of huisarts met geregistreerde aantekening reizigersvaccinatie).

Alleen bij erkende instanties krijg je een vergoeding van de zorgverzekeraar als dit is opgenomen in je polis. Ze krijgen dan ook voorlichting over rabiës en tekenencefalitis.

Ik hoop dat je zo voldoende informatie hebt gekregen.