Mezövári

/Mezövári

Ergens in het Hongaarse taalgebied van het westelijk Oekraïne, ligt het plaatsje Mezövári (in de volksmond ook wel Vary). Een plattelandsdorp nabij de grens met Hongarije en Roemenië. De zigeunergemeenschap wordt daar uit de samenleving worden gestoten, waardoor er geen enkele toekomst voor hen is. Er is geen zicht op verbetering van de toekomst zonder onderwijs voor de kinderen. Het reguliere schoolsysteem blijkt door allerlei verschillende oorzaken ongeschikt voor de meeste zigeunerkinderen.

Het project van de stichting Gipsy Mission is er op gericht dat alle kinderen uit de zigeuner nederzetting aan het regulier onderwijs zouden kunnen deelnemen. Magduska Loncsák die ook aan het zigeunerwerk op de school verbonden was, ging in oktober 2008 als sociaal/pastoraal werkster voor Gipsy Mission in de zigeunergemeenschap aan de slag. Haar opdracht was te inventariseren of er mogelijkheden waren voor een kleuterschool en huiswerkbegeleiding. De uitkomst was positief.

In overleg met de Reformed Church van Mezövári en met Magduska Loncsák kocht Gipsy Mission in het voorjaar 2009 een huis bij de zigeunernederzetting. Mede door de hulp van kerkleden werd dit huis in korte tijd helemaal gestript, opgeknapt en multifunctioneel ingericht. Hierdoor kon reeds in september van datzelfde jaar de kleuterschool van start.  Magduska leidt het project. Er konden direct 27 kinderen uit de oudste leeftijdgroep geplaatst worden. Zij worden hier voorbereid op de deelname aan het regulier onderwijs van het volgende jaar. Ze leren basisvaardigheden, zoals een pen vasthouden, kleuren, tekenen, knippen enz. Daarnaast leren ze de discipline van het dagelijks naar school gaan. Er wordt ook aandacht besteed aan spelen. Doordat deze kinderen dat nauwelijks hebben gedaan is hun motoriek vaak zwak ontwikkeld. De eerste resultaten zijn zeer hoopgevend. Bij dit alles speelt het evangelie een belangrijke rol. Magduska vertelde dat het voor deze kinderen een openbaring is wanneer ze horen dat er iemand is die van ze houdt. Van hen had immers nog nooit iemand gehouden! En nu horen ze dat Jezus Christus van ze houdt……..

In 2010 werd het aantal kleuters opgevoerd naar 40, waarmee het huis aan de limiet zit.  Momenteel telt de kleuterschool 48 kinderen, waarvan 28 uit het armste deel. Van deze 28 komen er 18 tot 20 dagelijks op school. Het huis wordt dus optimaal gebruikt. Er zijn 5 medewerkers aan het project verbonden, die samen met Magduska ook andere activiteiten organiseren. Zo zijn er muziekgroepen, moedergroepen, volwassenen educatie, catechese, zomeractiviteiten enz. Elke zondag wordt er een kerkdienst voor de zigeunermensen gehouden. Deze dienst zit vrijwel altijd helemaal vol. Zelfs op de trap zitten mensen.

De oudste groep kleuters van het voorgaande jaar bezoekt thans de basisschool. In het schoolsysteem in Oekraïne krijgen kinderen ’s morgens klassikaal onderwijs en moeten ze ’s middags verplicht huiswerk maken. Geen huiswerk? Geen school! Omdat ze thuis meestal geen mogelijkheid hebben en niet worden gestimuleerd, moeten ze daarin verder worden begeleid. Het huidige centrum is hiervoor nu nog te klein. Daarom is het zo belangrijk dat het centrum wordt uitgebreid met een mogelijkheid voor na-schoolse huiswerkbegeleiding. Hier kunnen de zigeunerkinderen hun huiswerk maken en bijles krijgen.

De huidige huisvesting is veel te klein geworden. Er hebben zich twee keer zoveel kinderen aangemeld dan er geplaatst kunnen worden. En dan is er nog niet eens actief geworven. Ook voor de na-schoolse huiswerkbegeleiding is er nu al nauwelijks plaats, laat staan als het aantal basisschool leerlingen volgend jaar weer verder groeit.

Op ca. 100m afstand van het huidige schoolpand staat een groot gebouw, door een hoge muur aan het zicht onttrokken. Ooit gebouwd als een sanatorium, later opgekocht door een groot grondbezitter. Maar nog nooit door iemand in gebruik genomen. Omdat de eigenaar enige tijd terug is overleden, kwam het pand te koop. Het is stevig en goed gebouwd, massieve muren van soms zo’n 50 cm dik. Verdeeld over 4 verdiepingen zijn er flink wat kamers en zaaltjes.

In de zomer van 2012 hebben drie verschillende groepen jongeren uit Nederland in het grote gebouw gewerkt om van de zaaltjes leslokalen te maken. Er is heel hard gewerkt en het resultaat is enorm. Natuurlijk was er ook een aannemer bezig om de vakkundige klussen uit te voeren zoals kozijnen vervangen en alle stroom, water en afvoeren aan te leggen. Hoewel het hele pand een meerjarenproject is, wordt de feestelijke opening toch in december 2012 verwacht. Meer dan 100 zigeunerkinderen zullen hier straks te eten krijgen, gewassen worden, leren en het evangelie horen.

De projectleidster Magduska was in september 2012 in Nederland om te vertellen over het project en natuurlijk ook om alle jongeren nog eens terug te zien die deze zomer gewerkt hebben aan ‘haar’ school.

In februari 2013 kregen we van Magduska een serie foto’s waarop te zien is hoe ver het werk is gevorderd. De foto’s staan ook op deze website onder de nieuwsberichten.
Lees de reisverslagen 2012 en de berichten over het bezoek van Magduska nog maar eens na.

Helpt u mee deze droom te verwezenlijken?

Blijf ons volgen………..

Mezövári op Google maps