La Grand-Combe

/La Grand-Combe

Zending in Frankrijk

Door het leiden van verschillende werkvakanties naar Frankrijk via DJW, kwam ik in contact met verschillende protestantse kerkjes en werd ik geraakt door de missionaire setting van dit land en het gebrek aan bekwame jongerenwerkers. In mijn hart groeide het verlangen om me langer beschikbaar te stellen voor de Franse jeugd. Met als doel om de Franse jongeren te laten merken dat er een God is die hen liefheeft en die betrokken wil zijn op hun leven.

In 2011 ben ik door de GZB uitgezonden naar Frankrijk als missionair jeugdwerker. Na 5 jaar lokaal jeugdwerk gedaan te hebben in Bordeaux, ben ik in september 2015 verhuisd naar Aix en Provence en aan de slag gegaan als landelijk jeugdwerkadviseur binnen de Unepref (Union Eglise Protestante Réformée Evangélique de France). Samen met een Franse collega vorm ik een team die zorgt dat het jeugdwerk beter gestructureerd wordt, gemeentes ondersteund worden in hun jeugdwerk, lokale jeugdwerkers toegerust en bemoedigd worden, jeugdwerkmateriaal beschikbaar komt en jongeren de pastorale zorg krijgen die ze nodig hebben. Een mooie taak die hard nodig is.

Frankrijk seculariseert in snel tempo. Op dit moment noemt 61% van de 65 miljoen Fransen zich Rooms Katholiek en 4% protestant. Daar tegenover staat 7% van de bevolking moslim is. Meer dan 20 miljoen Fransen – een kwart van de bevolking – heeft geen enkele binding met een religie. Concreet kom ik dat tegen in mijn flat in Aix. Ze creeren hun eigen goden en grootheden, terwijl anderen door negatieve ervaring met de kerk definitief gebroken hebben met God en gestopt zijn met de connerie (flauwekul) van geloven.

Christenen zijn in de Franse maatschappij eenlingen en dat is vooral voor jongeren lastig. Vaak missen ze de kennis en tools om hun geloof woorden te geven. Dat laat zien dat onderwijs, vorming en toerusting voor jongeren hard nodig is binnen de Franse kerk.

Het Franse kerkverband Unepref heeft in totaal slechts zo’n 3500 leden, bestaande uit 48 gemeentes, 34 predikanten en 10 diaconale/missionaire werkers. In Aix waar ik woon zitten op zondag zo’n 80-100 mensen in de kerk, in La Grand Combe 50, in Bordeaux 20 en in Le Mas d’Azil slechts 10. Een lege kerk? Nee! Heeft Jezus zelf niet gezegd, waar twee of drie mensen samen zijn in Mijn naam daar ben Ik aanwezig? De kerkjes zijn klein en kwetsbaar, maar gevuld met mensen die bewust gekozen hebben om te gaan, en hun committment hebben gegeven. Regelmatig worden er jonge mensen gedoopt. In Aix was een meisje (16) op zoek naar een kerk. Via het VVV kwam ze in onze kerk terecht. Doopcatechese gevolgd en gedoopt! De kerk groeit. Misschien niet zo hard als we zouden willen, maar God gaat door met het bouwen van Zijn kerk in Frankrijk.

Ik heb de waarde ontdekt van relationeel werken: present zijn als kerk en als christen beschikbaar zijn voor diegene die jou nodig heeft! Dat mag ik nu doen binnen de Franse kerk en in het jeugdwerk. Soms lijkt het onbetekenend…en zie je weinig vrucht. Maar God is aan het werk, midden tussen alle ellende en gebrokenheid. God biedt ons iedere dag opnieuw volop kansen om tekenen van Zijn Koninkrijk op te richten in het leven van de ander. Jezus ziet mensen in nood en tegelijkertijd ziet Hij mensen met een verlangen om gered te worden. Dat motiveert mij om hier in Frankrijk aan de slag te zijn.

Werkvakantie La Grand Combe

Het ontvangen van een groep Nederlandse jongeren in Frankrijk is altijd een zegen! Extra handen en enthousiasme zijn voor een zendingswerker een waar cadeau! Ze bieden mogelijkheden om dat te realiseren wat in z’n eentje niet mogelijk is! Afgelopen juli sprak ik tijdens een vergadering de dominee van La Grand Combe, Jean-Yves Peter. Hij had een mooi project en vroeg me of er misschien een Nederlandse kerk bereid was om in zomer 2018 een helpende hand te bieden. Daar samen voor gebeden en na de zomer meldde jullie gemeente zich! Een wonderlijke connectie niet?! La Grand Combe is een voormalig mijndorp, waar jaren terug volop werk te vinden was en de kerk vol zat. Sinds het sluiten van de mijnen, zijn veel mensen vertrokken vanwege het zoeken van een baan elders en is het aantal protestanten ook verminderd. Een dorp met zo’n 5000 inwoners. Midden in het dorp staat een grote katholieke kerk, en daar achter ligt de protestantse kerk, de benedenverdieping van een groot huizenblok. Op zondag zitten er in de kerk zo’n 50 mensen van verschillende leeftijden. De jeugdgroep (14+) bestaat uit zo’n 8 jongeren, die 1x in de maand elkaar ontmoeten op zaterdagavond. Deze jongeren zouden graag binnen de kerk een eigen ‘jeugdhonk’ realiseren. Recent is er ruimte in de kerk vrijgekomen door vertrek van de scouting. Deze ruimte is door de kerkenraad toegekend aan de jeugd om daar hun jeugdhonk te realiseren. Dit willen ze graag doen samen met de Nederlandse jongeren uit Goes. Samen bouwen aan een nieuw jeugdhonk (plamuren/verven/ timmeren/ decoreren). Deze gemeente is jaren terug een vakantiecentrum in de bergen gestart om kinderen van mijnwerkers letterlijk ‘lucht’ te geven middels hun kinderkampen. De ‘mijn-kinderen’ zijn vervangen door kinderen uit kwetsbare gezinnen, die samen met kinderen van de kerk twee weken op kamp gaan in de bergen; sport en spel met elkaar beleven en waar het Evangelie gedeeld wordt. Dit vakantiecentrum ‘La Bécède’ kan wel wat verfopknapwerk gebruiken. We zullen komende zomer ook daar jullie helpende handen in zetten.

En verder is er natuurlijk ook volop ruimte om ‘vakantie’ te vieren. De regio waar La Grand Combe ligt, staat bekend om z’n zomerse temperaturen en hoog aantal zonuren; De omgeving is rijk aan zwembare verkoelende riviertjes, mooie bergen en gezellige dorpjes, waar je de Franse cultuur kunt proeven en ontmoeten.

De ‘werkklus’ is bedoeld als middel om elkaar te ontmoeten, vriendschappen te bouwen en geloof te kunnen delen. Juist in de ontmoeting met de ander en zijn cultuur, ontdek je wat het betekent om een naaste te zijn. Het alleen al simpele er ‘zijn’ heeft al impact op de Franse naaste en is tot zegen! Kijken over de grens van je eigen cultuur, verrijkt en kleurt je leven. Voor de Fransen een enorme bemoediging, voor jullie, als Nederlandse jeugd, een onvergetelijke ervaring!

De gemeente en in het bijzonder de jongelui van La Grand Combe zien uit naar jullie komst! Nog niet ingeschreven? Doe dat dan snel! Tot ziens in la France komende zomer!

Harriëtte Smit

https://www.facebook.com/harriette.smit