Baraolt

/Baraolt

De diaconale jongerenreis is haar eerste reis gestart in 2009. Er is dat jaar gewerkt in het streekziekenhuis van Baraolt. De werkzaamheden bestonden uit schilderen en opknappen van de gang van de afdeling Chirurgie. Nieuwe Nederlandse deuren waren door de plaatselijke aannemer afgehangen in nieuwe kozijnen. De jongeren konden het karwei afmaken door alle deuren en kozijnen te schilderen. En passant is ook het plafond fris wit gemaakt. Verder is de wachtruimte van de eerste hulp voorzien van een nieuw laagje verf. Niet allen de gang, ook alle bankjes kregen de nieuwe huisstijlkleur. Tenslotte heeft een aantal jongeren bij toerbeurt deelgenomen aan het kinderkamp dat wordt georganiseerd voor zigeunerkinderen uit Baraolt.

Het project is bedacht door en valt onder de zorg van stichting Comité Baraolt te Goes.

Stichting Comité Baraolt is een stichting die zich, onder toezicht van de diaconie van de Christelijke Gereformeerde kerk te Goes, inzet voor de verbetering van de gezondheidszorg in de Roemeense plaats Baraolt en omgeving.

Vanaf de oprichting van de stichting Baraolt in 1991, zijn in de loop der jaren het ziekenhuis en diverse huis- en tandartsenpraktijken in Baraolt en wijde omgeving gerenoveerd. Daarnaast is  regelmatig specifiek medische ondersteuning gegeven. Sinds 2002 zijn projecten gestart om de uitleen van medische hulpmiddelen mogelijk te maken en wordt er hard gewerkt aan de verbetering van de opvang van meervoudig gehandicapten in Baraolt.

Sinds de toetreding van Roemenië tot de Europeese Unie in 2007 kan de stichting steeds minder een beroep doen op subsidie vanuit de Nederlandse overheid, en daarom zullen de middelen via Roemeense kanalen binnen de EU gevonden moeten worden. Zolang dit proces gaande is, wil de stichting actief blijven voor de inwoners van Baraolt en omgeving.

Voor meer informatie over het werk van de stichting Comité Baraolt kunt u terecht op de website van de stichting:www.baraolt.nl

Baraolt op Google Maps