17 januari 2014 – Het reisdoel van deze zomer is bekend

//17 januari 2014 – Het reisdoel van deze zomer is bekend

Na weken van wikken en wegen kunnen we jullie (eindelijk) meer vertellen over de bestemming van de DJR 2014.

We vertrekken 18 juli en gaan met busjes naar het dorpje Lónya in het meest oostelijke deel van Hongarije. In een van de armste streken van Hongarije is veel nood onder gezinnen met kinderen. Hoewel ook in Hongarije onderwijs voor kinderen verplicht is gaan niet alle kinderen naar school. Om dit te stimuleren heeft de organisatie Baptist Aid (een Christelijke liefdadigheidsorganisatie) hulpprogramma’s opgezet. Zij helpt waar zij kunnen en op vele manieren. Vergelijk het met het Leger des Heils. 
In het dorpje Lónya staat een basisschool waar veel arme kinderen naar toe gaan. De plaatselijke mensen van de organisatie Baptist Aid heeft contacten met de ouders en kent de problemen achter de voordeur.

Janet en Michel van Boxtel hebben al enkele jaren geleden contacten gelegd met Baptist Aid en werkt vanuit Zeeland mee aan het helpen van de kwetsbare kinderen. Samen met Janet en Michel en de Zeeuwse stichting Embrace gaan we een aantal gezinnen daar helpen met het opknappen van hun huisje. We gaan dit vooral samen doen met de mensen daar. We willen niet een enkel huis helemaal opknapen maar vooral een aanzet geven tot verbetering zodat de mensen, de vader en moeders, gesteund door onze bijdragen, zelf ook weer mogelijkheden zien om hun eigen situatie te verbeteren.

Verder gaan we een bijdrage leveren aan een summerschool voor kinderen van 10 tot 14 jaar. Deze Engelse summerschool wordt ieder jaar georganiseerd. Vorig jaar heeft een groep Amerikanen de lessen verzorgd. Deze summerschool is belangrijk omdat men denkt dat het verbeteren van de kennis van de Engelse taal ook mogelijkheden geeft om economisch vooruit te komen. Wij, jawel, wij mogen een Engelstalig lesprogramma gaan opzetten.

Behalve les gaan wij ook ‘de naschoolse’ activiteiten organiseren zoals een sportmiddag of een culturele middag met muziek, drama of andere vormen. Alle creativiteit die je in je hebt kunnen we gebruiken. Wat dacht je bijvoorbeeld van een flashmob of een aangekondigd muziekoptreden voor en met kinderen van de summerschool.

Ook alle andere vertrouwde ingrediënten voor een leuke diaconale jongerenreis zullen terugkomen zoals een marathonreis van een nacht en een dag, gezamenlijke maaltijden en lange en gezellige avonden rond een vuurtje of een bbq. We hopen aan het einde van de reis ook nog enkele dagen in Budapest door te brengen.

Op 2 februari 2014 is er een info-avond waar we alles gaan vertellen wat we weten en waar je je ook al kunt opgeven. Houd de website en Facebook in de gaten!

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter!

Uw emailadres zal niet gepubliceerd worden.