30 december 2011

//30 december 2011

Het kernteam is gestart

Vanavond was het kernteam voor het eerst bij elkaar om knopen door te hakken over de volgende reis. de bestemming is nu definitief gekozen en ook het project krijgt vorm. Het is de bedoeling om te werken op diverse deelprojecten gericht op de zigeunergemeenschappen in Mezövári en Nagybereg. De rode draad op ieder deelproject is: Contact! Wij geloven dat verbinding maken met de mensen net zo belangrijk is als het werk. In de komende maanden gaat het kernteam verder uitwerken hoe dit ingevuld moet gaan worden. De ideeën zijn goed maar moeten worden getoetst aan wat er nodig is. In de afgelopen jaren hebben we geleerd dat er veel nodig is maar dat ‘zij’ beter weten dan ‘wij’ hoe het moet worden gedaan. We houden jullie op de hoogte via de website, facebook en nieuwsbrieven.

Nog geen reacties.

Laat een reactie achter!

Uw emailadres zal niet gepubliceerd worden.